ขาย 47,820,000 บาท
ขาย 5,000,000 บาท
ขาย 6,900,000 บาท
ขาย 1,650,000 บาท
ขาย 20,000,000 บาท
ขาย 1,650,000 บาท
ขาย 1,800,000 บาท
ขาย 3,500,000 บาท
เช่า 6,500 บาท/เดือน
ขาย 1,500,000 บาท
ขาย 3,300,000 บาท
ขาย 270,000 บาท