ขาย 5,000,000 บาท
ขาย 6,900,000 บาท
ขาย 3,500,000 บาท