การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

เรียน ท่านลูกค้า บริษัท ห้างร้าน  และท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วย บริษัท บ้านเสรี เรียลเอสเตท จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

 

นางเพ็ญโพยม คำวิเศษ (ครูเรย์)

ตำแหน่งพนักงานฝ่ายขายโซนระยอง

นางสาวณัชชากรณ์ เซ่งจีน (ดาว)

ตำแหน่งพนักงานฝ่ายขายโซนสมุทรปราการ

 

บุคคลดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท บ้านเสรี เรียลเอสเตท จำกัด
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมคม 2562 เป็นต้นมา

การกระทำใดของกลุ่มบุคคลดังดล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อให้ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ทราบเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้น
มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการประกอบธุรกรรม และหรือธุรกิจการค้าของบริษัทฯ และหากลูกค้าหรือบุคคลใด เคยได้รับความเสียหาย
จากบุคคลดังกล่าว สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลข 02-050-3261
email : [email protected]

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

เรียน ท่านลูกค้า บริษัท ห้างร้าน  และท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วย บริษัท บ้านเสรี เรียลเอสเตท จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

ภัทรวดี ศรีสงคราม (นวล)

มณีวรรณ เยาวศรี  (แหม่ม)

สายทอง นาเมืองรักษ์ (น้อง)

จุฑามาศ กิจหว่าง(สุ) ตำแหน่งพนักงานฝ่ายขาย

ภัทรวดี ศรีสงคราม (นวล)

099-7605029

 

มณีวรรณ เยาวศรี  (แหม่ม)

0818685455


สายทอง นาเมืองรักษ์ (น้อง)

099-4464403

 

จุฑามาศ กิจหว่าง (สุ)

080-0534825

บุคคลดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท บ้านเสรี เรียลเอสเตท จำกัด
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 เป็นต้นมา

การกระทำใดของกลุ่มบุคคลดังดล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อให้ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ทราบเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสน
ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการประกอบธุรกรรม และหรือธุรกิจการค้าของบริษัทฯ และหากลูกค้า
หรือบุคคลใด เคยได้รับความเสียหายจากบุคคลดังกล่าว สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หมายเลข 02-050-3261email : [email protected]