เช่า 1,500 บาท/เดือน
ขาย 1,500 บาท
ขาย 4,500,000 บาท