เช่า 6,000 บาท/เดือน
ขาย 1,600,000 บาท
ขาย 2,250,000 บาท
เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 1,350,000 บาท
เช่า 6,000 บาท/เดือน
เช่า 6,500 บาท/เดือน
ขาย 3,450,000 บาท
ขาย 1,050,000 บาท