เช่า 7,000 บาท/เดือน
ขาย 1,900,000 บาท
เช่า 6,500 บาท/เดือน
ขาย 1,500,000 บาท
ขาย 2,400,000 บาท