ขาย 3,300,000 บาท
ขาย 3,200,000 บาท
ขาย 2,300,000 บาท
ขาย 1,850,000 บาท
ขาย 2,450,000 บาท
เช่า 14,000 บาท/เดือน
ขาย 5,400,000 บาท