เช่า 5,500 บาท/เดือน
ขาย 1,900,000 บาท
เช่า 12,000 บาท/เดือน
ขาย 3,300,000 บาท
ขาย 3,300,000 บาท
ขาย 3,200,000 บาท
ขาย 2,300,000 บาท
ขาย 1,200,000 บาท
ขาย 1,850,000 บาท