ขาย 1,850,000 บาท
ขาย 2,450,000 บาท
เช่า 14,000 บาท/เดือน
ขาย 5,400,000 บาท
ขาย 2,300,000 บาท
ขาย 4,590,000 บาท
ขาย 1,780,000 บาท
ขาย 1,990,000 บาท
ขาย 14,000,000 บาท