ขาย 14,500,000 บาท
ขาย 27,000,000 บาท
เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 27,000,000 บาท