ขาย 2,900,000 บาท
เช่า 15,000 บาท/เดือน
ขาย 4,900,000 บาท
ขาย 2,800,000 บาท