เช่า 45,000 บาท/เดือน
ขาย 5,000,000 บาท
ขาย 26,000,000 บาท
เช่า 0 บาท/เดือน
ขาย 9 บาท
เช่า 0 บาท/เดือน
ขาย 9 บาท
ขาย 3,900,000 บาท
ขาย 5,000,000 บาท