เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 1,300,000 บาท
ขาย 1,990,000 บาท
ขาย 1,250,000 บาท
ขาย 3,390,000 บาท
ขาย 1,890,000 บาท