ขาย 1,790,000 บาท
ขาย 1,600,000 บาท
เช่า 10,000 บาท/เดือน