เช่า 90,000 บาท/เดือน
เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 6,000,000 บาท