Sell A Brand-New Resort Style Condominium In The Heart Of Pattaya Starting 3.9 MB.

3,900,000 บาท

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ Ploy

เบอร์โทร 0629935546

ข้อมูลทรัทย์

Sell A Brand-New Resort Style Condominium In The Heart Of Pattaya Starting 3.9 MB.

ขายคอนโดมิเนียม

ตำบลหนองปรือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม