ขาย 1,890,000 บาท
เช่า 5,000 บาท/เดือน
ขาย 1,300,000 บาท