ขาย 1,900,000 บาท
ขาย 3,950,000 บาท
ขาย 4,000,000 บาท
ขาย 10,000,000 บาท
ขาย 4,200,000 บาท
ขาย 4,200,000 บาท
ขาย 3,600,000 บาท
ขาย 3,300,000 บาท
เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 6,000,000 บาท