ขาย 2,590,000 บาท
เช่า 17,000 บาท/เดือน
เช่า 15,000 บาท/เดือน
เช่า 1,500 บาท/เดือน
ขาย 1,500 บาท
ขาย 3,500,000 บาท
ขาย 5,000,000 บาท
ขาย 5,800,000 บาท
ขาย 1,800,000 บาท
ขาย 11,000,000 บาท