เช่า 8,000 บาท/เดือน
ขาย 1,300,000 บาท
เช่า 45,000 บาท/เดือน