เช่า 5,000 บาท/เดือน
ขาย 1,300,000 บาท
ขาย 15,500,000 บาท
เช่า 20,000 บาท/เดือน
ขาย 6,000,000 บาท