ขาย 2,650,000 บาท
ขาย 14,500,000 บาท
ขาย 3,500,000 บาท
ขาย 4,300,000 บาท
ขาย 4,000,000 บาท
ขาย 27,000,000 บาท
เช่า 180,000 บาท/เดือน
ขาย 3,500,000 บาท