ขาย 4,500,000 บาท
เช่า 10,000 บาท/เดือน
ขาย 2,500,000 บาท