ขาย 2,300,000 บาท
ขาย 1,850,000 บาท
เช่า 19,000 บาท/เดือน