ขาย 1,650,000 บาท
เช่า 15,000 บาท/เดือน
ขาย 1,900,000 บาท
ขาย 2,600,000 บาท
ขาย 9,350,000 บาท
เช่า 12,000 บาท/เดือน
ขาย 3,300,000 บาท
ขาย 5,300,000 บาท
ขาย 2,350,000 บาท
ขาย 1,990,000 บาท