ขาย 4,500,000 บาท
ขาย 2,300,000 บาท
ขาย 1,350,000 บาท
เช่า 13,000 บาท/เดือน
ขาย 2,690,000 บาท