ขาย 4,300,000 บาท
ขาย 1,350,000 บาท
ขาย 6,900,000 บาท
ขาย 2,300,000 บาท
ขาย 1,900,000 บาท
ขาย 5,550,000 บาท
ขาย 10,000,000 บาท
ขาย 3,200,000 บาท
ขาย 23,000,000 บาท
ขาย 14,868,000 บาท
เช่า 45,000 บาท/เดือน
ขาย 7,300,000 บาท
ขาย 4,400,000 บาท