ขาย 4,500,000 บาท
ขาย 1,350,000 บาท
ขาย 6,900,000 บาท
ขาย 3,500,000 บาท
ขาย 2,300,000 บาท
ขาย 1,900,000 บาท
ขาย 2,700,000 บาท
ขาย 2,350,000 บาท
ขาย 2,100,000 บาท
ขาย 5,550,000 บาท
เช่า 5,000 บาท/เดือน
ขาย 550,000 บาท
ขาย 1,300,000 บาท
ขาย 3,200,000 บาท