ขาย 1,900,000 บาท
เช่า 100,000 บาท/เดือน
ขาย 27,000,000 บาท
ขาย 15,500,000 บาท
ขาย 4,980,000 บาท
ขาย 5,490,000 บาท
ขาย 4,400,000 บาท
ขาย 2,400,000 บาท