ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซื้อบ้าน 

หรือมีการวางเงินมัดจำ ท่านต้องติดต่อบริษัท ที่ขายบ้านขายที่ดิน เพราะถ้าท่านไปโอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานขายแล้วพนักงานขาย
ท่านนั้นนำเงินของท่านไปใช้โดยบริษัทไม่รู้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบถือว่าท่านไม่ตรวจสอบการจ่ายเงินไปให้กับผู้นั้นเองแบบเต็มใจ
และกรณีที่กู้ไม่ผ่านแล้วพนักงานขายท่านนั้นไม่มีเงินไปคืนท่านนั้นเป็นหน้าที่ของท่านที่จะติดตามเงินคืน แต่ถ้าวางเงินมัดจำไว้กับบริษัท
บริษัทไม่นำเงินของท่านไปใช้อย่างแน่นอน เพราะเป็นบัญชีของบริษัทไม่ใช่บัญชีของบุคคลลูกค้าท่านใด ประสงค์จะฝากขายบ้านที่ดิน

ถ้าเกิดมีการวางเงินมัดจำ ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ท่านต้องแจ้งมายังบริษัท แต่ถ้าท่านไม่แจ้งบริษัท ถ้าเกิดการซื้อขายแล้ว พนักงานไม่ส่งเงินค่าคอมฯ
ให้กับบริษัท บริษัทจำเป็นจะต้องเรียกเก็บเงินค่าคอมฯกับท่าน และให้ท่านไปเรียกเก็บเงินกับพนักงานขายอีกที่ เพราะถือว่าท่านไม่แจ้งบริษัท

การฝากขายบ้านทุกครั้ง  

อยากให้ผู้ขายตรวจสอบพนักงานขายก่อนว่า พนักงานท่านนี้ ได้ทำงานกับบริษัทจริงหรือเปล่า

สามารถตรวจสอบได้ที่

บริษัท บ้านเสรี เรียลเอสเตท จำกัด  เลขที่235/8  ถนนราษฏร์พัฒนา
(ซอย
มีสทีน)  แขวงราษฏร์พัฒนา  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
โทร.02-050-3261,083-068-1585,086-465-9485

WWW.BAANSEREEDD.COM
WWW.BAANSEREE.CO.TH
WWW.BAANSEREE.COM
WWW.BANSEREE.COM